Kilpaileminen

Kooveen luistelijat kilpailevat sarjansa mukaan joko aluekilpailuissa, kutsukilpailuissa tai valintakilpailuissa / loppukilpailuissa. 

 
Luistelijan kilpailusarja määrittyy luistelijan iän ja taitotason mukaan. Kilpailusarjoissa on voimassa STLL testijärjestelmä ja kilpailusarjaan kuuluvien testien läpäiseminen on edellytys kussakin sarjassa kilpailemiseen. Katso tarkemmin täältä.
 
Yksinluistelijoiden kilpasarjat
Tintit  
Taitajat (axel - ja ei-axel)  
Minit
A/B-Silmut / Aluesilmut   
Debytantit / Aluedebytantit  
Noviisit / Aluenoviisit SM-noviisit
Juniorit / Aluejuniorit SM-juniorit
Seniorit SM-seniorit
 
Tintit (alle 9-vuotiaat alkeiskilparyhmä T luistelijat) ja Taitajat (yli 9-vuotiaat harrastekilparyhmän H3 luistelijat) kilpailevat yhteisohjelmalla. Siinä jokaisella luistelijalla on sama musiikki ja perusohjelma, mutta ohjelmaan saa itse valita joitain liuku- tai piruettielementtejä. 
 
Kilparyhmien luistelijoiden kilpailuohjelmat suunnitellaan yksilöllisesti valittuun musiikkiin vuoden tai kahden välein. Mineillä, silmuilla, debytanteilla ja noviiseilla on vapaaohjelma, jonka kesto vaihtelee 2,30 min - 3 min kilpailusarjasta riippuen. SM-noviisit, juniorit, seniorit, SM-juniorit ja SM-seniorit luistelevat sekä lyhyt- että vapaaohjelman (ohjelman kesto 3,30 min - 4,30 min). Kilpailuohjelma koostuu yksinluisteluelementeistä ja niitä yhdistävistä vapaaluisteluliikkeistä. Kilpailusäännöt (ISU & STLL) määrittävät tarkasti kussakin kilpailusarjassa ohjelmissa vaadittavat elementit.
 
Kilpailuissa luistelijoita arvioidaan tähdin tai pistein (ISU) koulutettujen tuomarien toimesta.
 


 Ohjelmalomakkeet ISU-arviointisarjoja varten:

 
ISU-arviointijärjestelmä lyhyesti:
Taitoluistelussa käytetään ISU-arviointijärjestelmää (sanoista International Skating Union).
ISU-järjestelmän mukaan kilpailun voittaa se luistelija, jonka pistemäärä on suurin.
Pisteitä annetaan elementeistä, joita ovat hypyt, piruetit, askeleet ja liu'ut sekä ohjelman osa-alueista, joissa arvioidaan esimerkiksi tulkintaa ja perusluistelutaitoa.
Perinteinen tuomaristo arvioi luistelijan suorituksen laatua ja hänen taitonsa eri osa-alueilla.
Tuomariston lisäksi ohjelmaa seuraa tekninen asiantuntijaryhmä, niin kutsuttu tekninen paneeli, joka kirjaa ohjelmassa suoritetut elementit ja määrittää niiden vaikeustason.
Tuomaristo arvioi jokaisen yksittäisen elementin asteikolla -3....+3. Perusarvo on nolla, jonka saa kun suorittaa liikkeen virheittä, mutta ei erityisen loistavasti. Laatupiste +3 vaatii jo paljon enemmän, eikä sen saaminen ole kovin yleistä.
Säännöissä on myös tarkkaan määrätty, kuinka monta erityyppistä elementtiä luistelijalle ohjelmassa sallitaan. Ylimääräisistä elementeistä ei kerry luistelijalle pisteitä.
 
Elementtipisteet (TES=Total Element Score)
Elementtipisteet annetaan esityksen teknisistä elementeistä, joita ovat hypyt, piruetit, askel- ja liukusarjat. Jokaisen elementin arvioivat tuomarit sekä tekninen asiantuntijaryhmä, joka arvioi elementtien arvoa ja vaikeustasoa.
 
Komponenttipisteet (TCS =Total Component Score)
Komponenttipisteisiin kuuluu viisi osa-aluetta: luistelutaito, siirtymät, esitys/suorittaminen, koreografia ja tulkinta.
 
Skating skills(SS)-Luistelutaito
Luistelutaitoa arvioidessa otetaan huomioon luistelutekniikka, sekä esimerkiksi tasapaino, liu'ut ja nopeuden vaihtelu. Myös kaarien ja askelten puhtautta arvioidaan tässä kategoriassa.
 
Transitions(TR)-Siirtymät
Siirtymiksi kutsutaan niitä osioita, jotka jäävät elementtien (esimerkiksi hyppyjen ja piruettien) väliin. Arvioinnissa otetaan huomioon esimerkiksi siirtymien vaativuus ja vaihtelevuus, sekä jalkatyö.
 
Performance/Execution (PE) Esitys/Suorittaminen
Esittämisessä otetaan huomioon sekä esityksen fyysinen että tunteellinen puoli, ja siinä huomioidaan myös musiikin ja koreografian tulkinta. Lisäksi pisteisiin vaikuttavat yksilöllisyys ryhti ja tyyli, sekä liikkeiden puhtaus.
 
Choreography- Koreografia
Koreografiapisteissä huomioidaan se, miten ohjelma on rakennettu. Koreografiaa arvioitaessa tarkkaillaan esimerkiksi jään ja tilan käyttöä sekä esitystä kokonaisuutena.
 
Interpretation (IN)-Tulkinta
Tulkinnalla tarkoitetaan luistelijan kykyä ilmaista musiikin tyyliä ja liikettä. Tulkinnassa tarkkaillaan myös rytmiä, sekä musiikin mukaan luistelua.
 
Vähennykset
Saadusta kokonaispistemäärästä tehdään vielä sääntöjen määräämät vähennykset. Esimerkiksi kaatumisvähennys on 1 piste. Myös liian pitkä tai lyhyt ohjelmasuoritus aiheuttavat vähennyksen suorituspisteisiin.
 
Lisää tietoa ISU arviointijärjestelmästä löydät osoitteesta:
 

 


Aamulehden Koovee liite.
Lue lisää...