ISU-arviointijärjestelmä

Elementtipisteet (TES=Total Element Score)

Elementtipisteet annetaan esityksen teknisistä elementeistä, joita ovat hypyt, piruetit, askel- ja koreosarjat. Tuomarit arvioivat elementtien laatua asteikolla -3....+3. Perusarvo on nolla, jonka saa kun suorittaa liikkeen virheittä, mutta ei erityisen loistavasti. Laatupiste +3 vaatii jo paljon enemmän, eikä sen saaminen ole kovin yleistä. Tekninen asiantuntijaryhmä arvioi elementtien arvoa ja vaikeustasoa.

  
Komponenttipisteet (TCS =Total Component Score)
 
Komponenttipisteisiin kuuluu viisi osa-aluetta: luistelutaito, siirtymät, esitys/suorittaminen, koreografia ja tulkinta.
 
 
 
Skating skills(SS)-Luistelutaito
 • tasapaino, polven jousto ja kaarelle astumisen puhtaus
 • liu’un vaivattomuus
 • syvien kaarten, askelten ja käännösten puhtaus ja varmuus
 • voima / vauhdin ja kiihdyttämisen vaihtelu
 •  taito luistella eri suuntiin (myötä- ja vastapäivään, eteen- ja taaksepäin)
 • taito luistella yhdellä jalalla  
 
Transitions(TR)-SiirtymätSiirtymiksi kutsutaan niitä osioita, jotka jäävät elementtien (esimerkiksi hyppyjen ja piruettien) väliin.
 • vaihtelevuus
 • vaikeus
 • monimuotoisuus
 • laatu

Performance/Execution (PE) Esitys/Suorittaminen
 • fyysinen ja psyykkinen sitoutuminen suoritukseen, ”läsnäolo”
 • ryhti, vartalon linjat
 • tyyli ja omaperäisyys
 • liikkeen selkeys
 • vaihtelevuus ja vastakohtaisuuksien käyttö
 • luistelijan kontakti yleisöön
 
Choreography- Koreografia
 •  tarkoitus (idea, mielikuva, näkemys, tunnelma)
 • osien yhdistäminen yhtenäiseksi kokonaisuudeksi
 • kentän käyttö
 • musiikin jäsentäminen ja muoto (liikkeet ja musiikin osat on rakennettu sopimaan musiikin jaksotteluun)
 • tarkoituksen, liikkeen ja suunnittelun omaperäisyys
   
Interpretation (IN)-Tulkinta
 • liikkeet musiikin tahtiin (ajoitus)
 • musiikin tyylin, luonteen ja rytmin ilmaisu
 • taito tuoda esiin musiikin vivahteita 

 
Vähennykset

Saadusta kokonaispistemäärästä tehdään vielä sääntöjen määräämät vähennykset. Esimerkiksi kaatumisvähennys on 0,5-1 pistettä. Myös liian pitkä tai lyhyt ohjelmasuoritus aiheuttavat vähennyksen suorituspisteisiin.
 
 
 
 

 


 Ohjelmalomakkeet ISU-arviointisarjoja varten:

Aamulehden Koovee liite.
Lue lisää...