Kilpailuvalmistelut
 
TINTIT JA TAITAJAT
Tintti- ja Taitaja-sarjoissa kilpailevat saavat kilpailukutsun oman ryhmäyhdyshenkilön kautta. Kilpailuhin myös ilmoittaudutaan omalle ryhmäyhdyshenkilölle ohjeiden mukaisesti. Kaikilla kilpailevilla luistelijoilla pitää olla voimassa oleva kilpailulisenssi. Lisenssi on voimassa kauden kerrallaan ja sen voi lunastaa Suomen Taitoluisteluliiton -sivuilta.
Hämeen alueen syys- ja kevätkilpailuun pääsevät kaikki ilmoitetut luistelijat. Kutsukilpailujen osalta saattaa järjestäjä suorittaa osallistujamäärän karsintaa.
Kilpailumaksu on 35€/40€ /kilpailija/kilpailu, jonka lisäksi luistelijalta laskutetaan kisan ilmoittautumismaksu. Maksut laskutetaan kilpailun jälkeen osallistuneista luistelijoilta.
KILPARYHMÄT
Uuden kauden alkaessa
Ilmoita kilpailusihteerille luistelijan syntymäaika, kilpailulisenssintyyppi ja maksupäivä sekä lähetä ISU-sarjoihin suunniteltu ohjelmalomake.  Ilman näitä tietoja ei luistelijaa voida ilmoittaa kilpailuihin.
ISU-sarjoissa luistelijalla tulee olla ajantasainen suunniteltuohjelma-lomake (elementtilista). Lomakkeen saa mm. nettisivuilta. Kilpaluistelijan tulee huolehtia, että kilpailusihteerillä on ohjelmantiedot ennen kauden ensimmäisen kilpailun viimeistä ilmoittautumispäivää. Jos ohjelmaan tulee muutoksia kauden aikana, on lähetettävä aina uudet lomakkeet.
Kilpailusihteerin sähköpostiosoite on kilpailusihteeri.koovee(at)gmail.com
Kilpailukalenteri
Kilpailukalenteria päivitetään nettisivuilla. Siihen lisätään tiedossa olevat kilpailut, kun niistä on tullut virallinen tieto seuraan.
Omat kilpailut
Kooveen taitoluistelijat järjestävät kaudella 2015-2016 kahdet omat kilpailut.
 
  • - Kutsukilpailut ISU-sarjoille pe 30.10.2015
  • - SM-noviisien 1.valintakilpailu 31.10-1.11.2015
  • - Aluekilpailu tinteille, mineille ja taitajille 23.1.2016 
 
Kilpailukutsut
Kilpailukutsun saapuessa seuraan kilpailusihteeri välittää tiedon valmentajille, jotka vahvistavat osallistutaanko kilpailuun vai ei. Nettisivuille lisätään hyväksytty kilpailukutsu ja luistelijoille lähetetään sähköpostitse tieto kutsun saapumisesta. Luistelijat ilmoittavat kilpailusihteerille osallistuvatko kilpailuun vai eivät. Kilparyhmäläisten oletetaan osallistuvan jokaiseen tarjottuun kilpailuun.
Osallistumisen kilpailuihin voi peruuttaa VAIN sopimalla siitä etukäteen valmentajan kanssa. Jos kilpailuun ei osallistu, ilmoitus siitä kilpailukutsun yhteydessä mainittuun päivämäärään mennessä kilpailusihteerille sähköpostilla. Nettisivuilta voi tarkistaa, että oma nimi häviää kilpailukutsun yhteydessä olevasta nimilistasta. Nimen poistumiseen saattaa mennä muutama päivä riippuen vähän siitä, kuinka kilpailusihteeri ehtii sähköpostia lukea.
Kutsukilpailuissa järjestävä seura saattaa rajoittaa osallistuvien luistelijoiden määrää. Ilmottautumisen yhteydessä valmentaja laittaa luistelijat järjestykseen, jota järjestävä seura käyttää mikäli joutuu osallistujia karsimaan. Kilpailuun osallistujat voi tarkistaa järjestäjän osallistujaluettelosta.
Kilpailuvahvistus, osallistujat, aikataulu, luistelujärjestys yms.
Kilpailuvahvistus, aikataulu, luistelujärjestys yms. lisätään kilpailukutsun yhteyteen nettisivuille heti, kun ne seuraan saapuvat. Kilpailusihteeri ei ilmoita erikseen tietojen saapumisesta vaan jokainen luistelija käy itse tarkistamassa oman tilanteensa. Aikatauluun tai luistelujärjestykseen saattaa tulla viime hetken muutoksia, joten tiedot kannattaa käydä tarkistamassa vielä kilpailua edeltävänä iltana. Nopeissa muutoksissa ajantasaisin tieto löytyy usein järjestävän seuran nettisivuilta. Osoite on yleensä kilpailukutsussa.
Huom! Kutsukilpailuissa järjestävä seura saattaa karsia osallistuvien luistelijoiden määrää.
Kilpailumaksut
Kilpailumaksu per kilpailu on kaudella 2014-2015 ISU-sarjoissa 40 euroa ja tähtisarjoissa 35 euroa. Seura huolehtii kilpailuihin osallistuvien osallistumismaksuista järjestävälle seuralle, tuomarilaskusta ja valmentajan kustannuksista. Näitä kuluja katetaan osittain kilpailumaksuilla.
Kilpailuun osallistuminen tarkoittaa automaattisesti kilpailumaksun maksamista. Talousvastaava laskuttaa kilpailumaksut aina kisojen jälkeen jokaiselta kisoihin osallistuneelta luistelijalta. Maksujen maksamista myös seurataan.
Kansainvälisistä kilpailuista luistelija maksaa todellisten kustannusten mukaan. Talousvastaava lähettää myös näistä kilpailuista erillisen laskun osallistuneille.
Osallistumisen peruuttaminen
Osallistumisen peruuttaminen käy ilmoituksella kilpailusihteerille kilpailukutsussa mainittuun viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Sen jälkeen järjestävä seura vaatii peruutuksista yleensä lääkärintodistuksen. Jos osallistumisen peruuttamiseen ei ole hyväksyttävää syytä viimeisen ja se tehdään ilmoittautumispäivän jälkeen, luistelija vastaa itse peruuttamisesta aiheutuneista kustannuksista. Näitä saattavat olla osallistumismaksut ja osuus tuomarilaskusta.
Kilpailutalkoot
Koovee järjestää kaudella 2014-2015 kolmet omat kilpailut.
Kilpailuissa tarvitaan paljon talkooväkeä, jotta kenenkään osuus ei muodostuisi liian suureksi. Jokaisen kilpailevan luistelijan perheen on osallistuttava kilpailujen järjestelyihin. Ilman vanhempien ja luistelijoiden apua ei kilpailuja voida järjestää emmekä tällöin voi myöskään käydä kilpailemassa muiden seurojen järjestämissä kilpailuissa.
 
 
 

 Ohjelmalomakkeet ISU-arviointisarjoja varten:

 
 
 
ISU-arviointijärjestelmä lyhyesti:
Taitoluistelussa käytetään ISU-arviointijärjestelmää (sanoista International Skating Union).
ISU-järjestelmän mukaan kilpailun voittaa se luistelija, jonka pistemäärä on suurin.
Pisteitä annetaan elementeistä, joita ovat hypyt, piruetit, askeleet ja liu'ut sekä ohjelman osa-alueista, joissa arvioidaan esimerkiksi tulkintaa ja perusluistelutaitoa.
Perinteinen tuomaristo arvioi luistelijan suorituksen laatua ja hänen taitonsa eri osa-alueilla.
Tuomariston lisäksi ohjelmaa seuraa tekninen asiantuntijaryhmä, niin kutsuttu tekninen paneeli, joka kirjaa ohjelmassa suoritetut elementit ja määrittää niiden vaikeustason.
Tuomaristo arvioi jokaisen yksittäisen elementin asteikolla -3....+3. Perusarvo on nolla, jonka saa kun suorittaa liikkeen virheittä, mutta ei erityisen loistavasti. Laatupiste +3 vaatii jo paljon enemmän, eikä sen saaminen ole kovin yleistä.
Säännöissä on myös tarkkaan määrätty, kuinka monta erityyppistä elementtiä luistelijalle ohjelmassa sallitaan. Ylimääräisistä elementeistä ei kerry luistelijalle pisteitä.
 
Elementtipisteet (TES=Total Element Score)
Elementtipisteet annetaan esityksen teknisistä elementeistä, joita ovat hypyt, piruetit, askel- ja liukusarjat. Jokaisen elementin arvioivat tuomarit sekä tekninen asiantuntijaryhmä, joka arvioi elementtien arvoa ja vaikeustasoa.
 
Komponenttipisteet (TCS =Total Component Score)
Komponenttipisteisiin kuuluu viisi osa-aluetta: luistelutaito, siirtymät, esitys/suorittaminen, koreografia ja tulkinta.
 
Skating skills(SS)-Luistelutaito
Luistelutaitoa arvioidessa otetaan huomioon luistelutekniikka, sekä esimerkiksi tasapaino, liu'ut ja nopeuden vaihtelu. Myös kaarien ja askelten puhtautta arvioidaan tässä kategoriassa.
 
Transitions(TR)-Siirtymät
Siirtymiksi kutsutaan niitä osioita, jotka jäävät elementtien (esimerkiksi hyppyjen ja piruettien) väliin. Arvioinnissa otetaan huomioon esimerkiksi siirtymien vaativuus ja vaihtelevuus, sekä jalkatyö.
 
Performance/Execution (PE) Esitys/Suorittaminen
Esittämisessä otetaan huomioon sekä esityksen fyysinen että tunteellinen puoli, ja siinä huomioidaan myös musiikin ja koreografian tulkinta. Lisäksi pisteisiin vaikuttavat yksilöllisyys ryhti ja tyyli, sekä liikkeiden puhtaus.
 
Choreography- Koreografia
Koreografiapisteissä huomioidaan se, miten ohjelma on rakennettu. Koreografiaa arvioitaessa tarkkaillaan esimerkiksi jään ja tilan käyttöä sekä esitystä kokonaisuutena.
 
Interpretation (IN)-Tulkinta
Tulkinnalla tarkoitetaan luistelijan kykyä ilmaista musiikin tyyliä ja liikettä. Tulkinnassa tarkkaillaan myös rytmiä, sekä musiikin mukaan luistelua.
 
Vähennykset
Saadusta kokonaispistemäärästä tehdään vielä sääntöjen määräämät vähennykset. Esimerkiksi kaatumisvähennys on 1 piste. Myös liian pitkä tai lyhyt ohjelmasuoritus aiheuttavat vähennyksen suorituspisteisiin.
 
Lisää tietoa ISU arviointijärjestelmästä löydät osoitteesta:
 

Aamulehden Koovee liite.
Lue lisää...