LAAJENNETTU TÄHTIARVIOINTI


 
Tähtiarvioinnissa arvioidaan ensisijaisesti suorituksen laatua.


Osa-alueiden kuvaukset

 
Perusluistelu
 • Tasapainon säilyttäminen ja painonsiirtojen hallitseminen
 • polvien rytmikäs joustaminen
 • äänetön ja sujuva liuku
 • puhtaat potkut, kaaret ja käännökset
 • kyky kiihdyttää ja hiljentää vauhtia
 • taito luistella molempiin suuntiin
 • taito luistella yhdellä jalalla

Askeleet ja siirtymiset 
 • askelsarjan/askelten laatu, monipuolisuus ja sujuvuus
 • siirtymisten vaihtelevuus, vaikeus, monimuotoisuus ja laatu

Liu’ut
 • liukujen laatu
 
Hypyt
 • hyppyjen vaikeus ja laatu (valmistautuminen, ponnistus, ilmalento, alastulo)
 • suositus: yksöishypyistä voi saada korkeintaan 4 tähteä
 • suositus: huonoista kaksoishypyistä ei voi saada alle 3 tähteä
 
Piruetit 
 • sääntöjen mukaiset piruetit ja vaadittavat kierrokset
 • selkeät ja laadukkaat perusasennot (vaaka, istuma, seisoma)
 • puhdas ja paikallaan pysyvä pyöriminen
 • vaikeus (variaatioasennot, terän vaihto) – laatu muistettava
 
Esittäminen ja suoritusvarmuus
 • ryhti ja vartalon ja käsien kannatus
 • liikkeiden ja vartalon monipuolinen käyttäminen
 • liikkeiden ja vartalon linjojen selkeys
 • tyyli ja yksilöllisyys/persoonallisuus
 • luistelijan kontakti katsojaan
 
Musiikkiin luistelu
 • vaivattomat liikkeet musiikin tahtiin
 • musiikin tyylin, luonteen ja rytmin ilmaisu
 • taito tuoda esiin musiikin eri vivahteita

Aamulehden Koovee liite.
Lue lisää...